Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Quê ngoại
Chợt nắng chợt mưa em chợt đến
Nắng quyện hương quen đất sa bồi
Anh say xanh lúa như say biển
Nửa sóng ven trời nửa lứa đôi

Hương say chợt đến mưa chợt tạnh
Trời như gieo mộng xuống xanh làng
Nắng lên cây biếc như thêm cánh
Nâng gió lưng trời mây nở nang

Đời đâu dễ bật mầm xanh ngắt
Ruộng phèn, kênh mặn, lũ dâng tràn
Dấu chân khai phá thơm mùa gặt
Lối xưa bùn dính cỏ thời gian

Xuồng ai ghé bến neo bờ vắng
Em như bất chợt sắc cầu vồng
Áo hồng thấp thoáng sương chiều lặng
Miệt vườn quê ngoại bóng sông trong.

                     Bùi Văn Bồng