Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Hương cau
Vườn nhà còn ngát hương cau
Mà giờ em ở nơi đâu cuối trời?
Mảnh mai chiếc lá vàng rơi
Cánh chim lạc gió về nơi mưa chiều

Còn đâu ánh mắt trong veo 
Còn đâu dáng nón trắng chiều nắng hanh!
Vào mùa đồng bãi vẫn xanh
Phù sa mát mịn đất lành nâu tươi

Tôi vương tơ mãi nụ cười
Thầm thương giấu nhớ một người áo xanh
Cái thời cỏ mật thơm lành
Soi gương vũng nước chạy quanh ao đình

Bên đình bóng trúc vẫn xinh
Hoa cau vẫn ướp hương tình vào trăng
Tơ vương còn níu ruột tằm
Cuối trời người ấy còn đằm áo xanh ?
 

                     Bùi Văn Bồng