Chim Việt Cành Nam            [   Trở Về   ]          [ Trang chủ  ] 
 
 
Thơ Nguyễn Hồi Thủ
Không đề
Cứ tưởng tượng linh hồn có thật 

Chiều nay về lại bến sông quen

Cũng giản dị như nước về trên cát 

Và tình yêu quay lại chốn vô thường 


St Raphael , Hè 2004


  [  Trở Về   ]