Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Cầm thu
 
Đêm nguyệt tận
Ngày tàn phai
Chiếc lá thu bay
Đẫm hồn khách lữ
 
Đêm nguyệt bạch
Ngày tinh khôi
Lạc nhạn bên trời
Cầm âm nức nỡ
 
Tang tính tình tang
Phấn lạt hường nhan
Thu bay tạt bến xa ngàn
Nắng vàng cố lý mắt bàng bạc trông
 
Thu là không
lá là không
Ngã không không
 
Lỡ rơi sợi tóc xuôi dòng
Mím môi khoan nhặt tiếng lòng cầm thu
 
 Trần Thế Phong


Trở Về   ]