Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Một Chút lòng xuân
Ngồi ngó biển năm tàn theo sóng vỗ
Ngày thanh tân bèo bọt dập vùi trôi
Xuân quá khứ đếm hoài chưa bến đổ
Bởi vì quên giữ lại chút lòng vui

Mùa rực rỡ ngàn hoa khoe sắc thắm
Ta vàng theo, ngày lỡ, tháng phai phôi
Đôi mắt đỏ trùng dương bờ thăm thẳm
Chiều ba mươi hoài vọng bước chân người

Mang dĩ vãng một đời thương nhớ đất
Thả nuông chìu cũ kỹ chuyện hôm kia
Trong phơi phới mong tình xuân rất thật
Cố mà nuôi khao khát nỗi chia lìa

Ngồi ngó biển gió lên bờ lành lạnh
Xuân bay qua lay động ánh dương tà
Mưa hay nước rơi dòng buồn cô quạnh
Biển nghìn năm nhớ mãi chuyện bờ xa

Trần Thế Phong


Trở Về   ]