Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Lòng mẹ 

Mẹ sắp phải xa con về trước Chúa 
Trước tôn nhan nay xin được dọn mình 
Chân đi giầy con đã chọn thật xinh 
Mẹ xưng nốt tội tình trong quá khứ 

Tội ích kỷ ... vì yêu con quá đáng
Mẹ đã trao tất cả mọi tình thương 
Mẹ vẫn thường dành cho mọi trẻ em 
Nay chỉ để cho mình con của mẹ !

Giữa những trẻ sơ sinh , trong nhà trẻ 
Chỉ thấy con : em bé đẹp nhất đời 
" Chẳng có ai kháu khỉnh bằng con tôi ! "
Tội thiên vị , chỉ nhìn con say đắm

Khi con khóc con buồn con chạy ngã 
Mẹ vội vàng chạy đến đỡ dậy liền 
Tội nghi ngờ ... cố nén , vẫn hiện lên :
" Không biết có ... " đứa nào " xô con té !" 

Mẹ cố tránh mà vẫn còn vị kỷ 
Mỗi lần xem con thi chạy thi bơi 
Chỉ mong con sẽ thắng, sẽ hơn người
Dù có biết sức con còn yếu kém

*
Có bấy tội mẹ mới vừa xưng hết
Sẽ được tha hay sẽ chẳng được tha ?
Nếu đêm nay Chúa cho trở về nhà
Mẹ sẽ cố ... nhưng e rằng tái phạm ... 

Quỳnh  Chi ( 15/12/2003 )

__________________
Tương Tư

Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân
Chung nhật tư quân bất kiến quân
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân

Ngã hữu nhất thốn tâm
Vô nhân cộng ngã thuyết
Nguyện phong xuy tán vân
Tố dữ thiên biên nguyệt

Huề cầm thượng cao lâu
Lâu cao nguyệt hoa mãn
Tương tư đàn vị chung
Lệ trích cầm huyền đoạn

Nhân đạo Tương giang thâm
Vị đề tương tư bạn
Giang thâm chung hữu đề
Tương tư vô biên ngạn

Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Ðồng ẩm Tương giang thủy

Mộng hồn phi bất đáo
Sở khiếm duy nhất tử
Nhập ngã tương tư môn
Tri ngã tương tư khổ

Trường tương tư hề, trường tương tư
Trường tương tư hề, vô tận cực
Tảo tri như thử quải nhân tâm
Hồi bất đương sơ mạc tương thức

Lương Ý Nương
 
 

Nhớ thương 

Hoa rơi lá rụng tơi bời
Mặt hoa xa cách tháng ngày nhớ thương
Nhớ ai bao nỗi đoạn trường
Nhớ ai suối lệ sầu thương tuôn giòng

Đầy vơi riêng một tấc lòng
Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay
Mong cho gió thổi mây bay
Cùng trăng xin gửi muôn lời nhớ thương

Lầu cao dạo phím đàn cầm
Trăng soi hoa tỏ đầy vườn mãn khai
Tương tư chưa dứt một bài
Lệ rơi chan chứa ngưng dây đàn chùng

Tiếng rằng sâu nhất sông Tương
Làm sao sánh với niềm thương gửi người
Sông sâu có đáy người ơi
Lòng ta thương bạn trùng khơi vô bờ

Sông Tương thương nhớ ngẩn ngơ
Hai đầu sông luống mong chờ gặp nhau
Nhớ thương mà chẳng thấy đâu
Xin cùng uống nước sông sâu nhớ người

Mộng hồn bay chẳng tới nơi 
Xin lìa xác để tới nơi gặp người
Tương tư ngơ ngẩn bồi hồi
Biết yêu là khổ tình người vương mang 

Nhớ thương thương nhớ miên man
Nhớ thương vô hạn muôn vàn nhớ thương
Hay đâu bể khổ tình trường
Thà xưa đừng gặp đừng thương nhớ người

Quỳnh Chi phóng dịch (28/4/2004)Trở Về   ]