Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

Thơ Vũ Quyên
 
Hoa Lục Bình 
Có một loài hoa mang mang sắc tím 
Thân bềnh bồng theo con nước đầy vơi 
Không chân đứng trên quê hương trôi nổi 
Nở ngút cho đời những nụ triều khơi 

Thân lục bình ,em trôi trên sông lớn 
Bán cho đời những trận thâu đêm 
Ánh đèn khuya soi lạt màu hương phấn 
Hương đồng quen dịu ngọt tiếng ca êm 

Con nước lớn, ròng theo vòng nhật nguyệt 
Em ngược xuôi trên dòng nộ cuồng lưu 
Chút khát vọng được nhìn ra biển lớn 
Chưa tròn mơ đã bèo dạt góc trời 

Một chút xót có làm ta quay quắt 
Ba mươi năm bỗng lạc một lối về 
Cũng như em ,thân lục bình không bám rễ 
Cuộc lênh đênh xứ lạ vẫn lê thê 

Lớp sóng phế hưng vuì đời lưu xứ 
Đêm quê hương rào rạt ngọn thủy triều 
Về đâu mãi một mảnh trời phiêu bạt 
Bóng trăm năm thăm thẳm kín nỗi sầu 

Có một loài hoa mang mang sắc tím 
Thân bềnh bồng theo con nước đầy vơi 
Ta phong sương nghe chuyện người kỷ nữ 
Thoáng bồi hồi trên quê mẹ mù khơi 
 

Vũ Quyên[ Trở Về  ]