Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

Edgar Allan Poe (1809-1849)
Tâm Minh  Ngô Tằng Giao chuyển ngữ.
 
Annabel Lee - Lý Lan Hương
Annabel Lee

It was many and many a year ago,
   In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
   By the name of Annabel Lee;
And this maiden she lived with no other thought
   Than to love and be loved by me.

She was a child and I was a child,
   In this kingdom by the sea,
          But we loved with a love that was more than love -
   I and my Annabel Lee -
With a love that the wingèd seraphs of Heaven
   Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
   In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud by night
   Chilling my Annabel Lee;
So that her high-born kinsmen came
   And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
   In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in Heaven,
   Went envying her and me: -
Yes! that was the reason (as all men know,
   In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud chilling
   And killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
   Of those who were older than we -
   Of many far wiser than we -
And neither the angels in Heaven above
   Nor the demons down under the sea
Can ever dissever my soul from the soul
   Of the beautiful Annabel Lee:-

For the moon never beams
   without bringing me dreams
   Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I feel the bright eyes
   Of the beautiful Annabel Lee:
And so all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling, my darling, my life and my bride
   In her sepulchre there by the sea -
   In her tomb by the side of the sea.

Edgar Allan Poe
(1809-1849)
Lý Lan Hương

Xa xưa, từ thuở xa xưa,
Trong vương quốc nọ bên bờ đại dương
Có nàng thiếu nữ dễ thương
Đời gọi là Lý Lan Hương diễm kiều;
Trời sinh nàng chỉ để yêu
Để lòng ta sóng tình reo vỡ bờ.

Nàng cùng ta tuổi ngây thơ,
Đều trong vương quốc bên bờ đại dương,
Nhưng ta và Lý Lan Hương
Yêu đương chất ngất, luyến thương dạt dào,
Mối tình vằng vặc trời cao

Thiên thần thượng giới ước ao, ghen thầm.
Thế nên tai họa tới gần,
Một đêm vương quốc gió gầm khắp nơi
Mây giông vần vũ đầy trời
Lạnh căm nàng đã lìa đời thảm thê;
Bà con thân quyến đổ về
Đưa nàng chôn cất, chia lìa lứa đôi,
Mộ lăng khuất lấp nàng rồi,
U sầu vương quốc, bùi ngùi đại dương.

Thiên thần bất hạnh Thiên Đường
Ghen cùng ta, giận cả nàng! Chao ơi!
Thế là đổ ập thiên tai
Hồng nhan bạc mệnh chuyện đời mãi ghi.
Mây kia tuôn gió làm chi
Để cho băng giá chia ly đường trần.

Tình đôi ta đẹp vô ngần
Vượt xa khỏi đám thế nhân thường tình.
Dù thiên thần chốn Thiên Đình,
Dù cho quỷ dữ dập dình biển sâu
Há phân ly chúng ta đâu
Hồn ta mãi mãi bền lâu bên nàng.

Mộng tình theo ánh trăng vàng
Đưa ta về Lý Lan Hương thuở nào.
Giữa trời vắng bóng ngàn sao
Rực lên ánh mắt ngọt ngào người xưa:
Suốt đêm nằm cạnh sóng ru
Bên người yêu dấu, dáng cô dâu hiền,
Trùng dương tấu khúc triền miên
Tình ca bất tận vẳng bên mộ nàng.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
chuyển ngữ.[ Trở Về  ]