Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

Thơ Vũ Quyên
Nửa đêm trừ tịch xứ người
Nửa đêm trừ tịch tráo trâng
Đếm cừu thí dỗ giấc nồng khép mi
Thèm cơn đồng thiếp li bì
Phiêu hồn quê cũ thầm thì xuân xưa

Ngậm lòng tiếng pháo giao thừa
Đồng tiền mừng tuổi nếp chưa  nát nhầu
Lẫm hương khói mắt Bụt nheo
Lâm râm câu khấn mẹ cầu an khang
Chim về tổ nhớ họp đàn
Ngày xuân đậu cánh mai vàng ngát hiên
Lộc non xanh nụ đoàn viên
Phất phơ tóc bạc đẫm miền mộng du

Xứ người trừ tịch ngật ngừ
Thinh không tĩnh lặng lừ đừ cơn say
Mâm cơm khói ngại ngùng bay
Cũng xong ngày Tết đỏ cay mắt nhìn

Nửa đêm trừ tịch buồn tênh
Xứ người cừu đếm chênh vênh nỗi sầu

Vũ Quyên[ Trở Về  ]