Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]

 
Trang Thơ Lãng Du

Hoàng Phủ Ngọc Tường

Giếng cổ ở Provence

Chiếc bông tai em để rơi xuống giếng
Nằm trong bụng cá đã bao năm
Ta trở về tìm viên ngọc tím
-Bống bang hời ! Cá lặn mất tăm !

Giếng cổ ở Provence (bis)

Đây là nơi em đã soi mày
Nước giếng in má hồng Cô Tấm
Ta cúi xuống thời gian sâu thẳm
Còn nghe bát ngát giọng em cười

Cối Xay Gió

Phương Nam gió vẫn đầy trời
Cánh tay quạt gió trên đồi lặng yên
Phong trần ngồi dựa mé hiên
Té ra Hiệp sĩ còn nguyên Mặt Buồn *

* Hiệp sĩ Mặt Buồn là một tên khác của 
Don Quichotte, người đánh nhau với Cối Xay Gió

Con Dê của Mr Séguin

Hỡi con dê nhà Xã Ghềnh
Tự Do nghĩa ấy cao minh lẽ nào?
Dê rằng: -Chết giữa trăng sao
Nghìn thu hóa gió bay vào thảo nguyên.

Mưa trên Sông Loire
Tặng Ðặng Tiến 
đừng làm mưa trên sông
đừng làm trăng trên sông
Mưa ướt người rũ rợi
Trăng soi người nhớ mong
Hoa hồng ở Fontenay-aux-roses
Tặng Út 
Bây giờ tôi chẳng sao quên
Một màu hoa ấy và tên một người
Ta đi tìm bóng giữa đời
Bỗng đâu sắc nước hương trời - gặp em
Hoa đào ở Munchen
Tặng Kiều Thái
Mai đi hồ dễ quên đi
Mai đi hồ dễ quên người được sao
Nhớ thương một sắc hoa đào
Bàn tay gió bấc vẫy chào cố nhân 
Paris 8-1997
Hoàng Phủ Ngọc Tường

Trở Về   ]